Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Rendi országgyűlés – polgári parlament

Időpont: 2018. november 29. – 2018. december 1.

Az esemény címe: Rendi országgyűlés – polgári parlament. Érdekképviselet és törvényhozás Magyarországon a 15. századtól 1918-ig
Kezdés: 2018. november 29. 10:00
Zárás: 2018. december 1. 13:00 
Helyszín: Tittel Pál Könyvtár (A. 112., A. 319.)

Szakmai felelős: Dr. Pap József, főiskolai tanár
A rendezvény tudományterülete szerint illetékes kar (vagy kar szintű szervezeti egység): BMK
Az esemény műfaja: Tudományos konferencia
Tudományterület: Történelemtudomány
Szervező egység: Történelemtudományi Intézet
Kapcsolattartó: Dr. Pap József, pap.jozsef@uni-eszterhazy.hu

Részletes szakmai program:
2018. november 29.

10:00 Regisztráció és érkezés
10:30–11:00 Köszöntők

Középkor
Elnök: Varga Szabolcs
11:00–11:15 C. Tóth Norbert: A "korai rendiség" és a "rendi állam" között: országgyűlések 1301-1444 között
11:15–11:30 Neumann Tibor: Változások a középkor végi megyében: tisztségviselők és országgyűlési követek választása
11:30–11:45 Mikó Gábor: A Quadripartitum problematikája
11:45–12:00 Rácz György: Középkori törvényeink eredeti példányai
12:10–12:35 Vita, hozzászólás

12:40–13:40 Ebéd

A Habsburg Monarchia legerősebb rendi állama (16-17. század)
Elnök: Gecsényi Lajos
14:00–14:15 Dominkovits Péter: Rendi képviselet és szakszerűsödés (Sopron, Győr, Moson, Vas vármegyék)
14:15–14:30 Tatjána Guszarova: A 17. századi országgyűlések naplóinak szerzői
14:30–14:45 Kádár Zsófia: Szerzetesrendek a 17. századi magyar országgyűléseken
14:45–15:00 H. Németh István: Egy korszakváltás városi követei, 1655 és 1741
15:10–15:30 Szünet
Elnök: Gebei Sándor
15:30–15:45 Oborni Teréz: Az erdélyi fejedelmek és a rendek közötti hatalmi-politikai kommunikáció
15:45–16:00 Horn Ildikó: Az erdélyi országgyűlések politikai csoportjainak elemzése, különös tekintettel a "magyar nemzetre", azaz az erdélyi vármegyékre és a Partiumra
16:15–16:30 Szirtes Zsófia: Nagyszebeni és brassói követek országgyűlési részvétele az erdélyi Habsburg-uralom kezdetén
16:30–16:45 Varga Szabolcs: Horvát-szlavón tartományi rendi gyűlések a kora újkorban
17:00–17:25 Vita, hozzászólás

2018. november 30.

A 18. századi országgyűlések társadalomtörténetéhez
Elnök: Kalmár János
9:00–9:15 Forgó András: Főpapok az uralkodói reformok szolgálatában - a püspöki kar és az 1720-as évek országgyűlései
9:15–9:30 Nagy János: A vármegyek követek „csendes forradalma." Viták az 1751. évi országgyűlésen
9:30–9:45 Horváth Gyula: A 18. század vármegyei követeinek rokonsági kapcsolathálója
9:45–10:00 Sebők Richárd: Köznemes bírák a Királyi Kúrián
10:15–10:30 Szemethy Tamás: A 18. század új elitje Magyarországon

10:40–11:00 Szünet

A 18. századi diéták kultúrtörténeti megközelítésben
Elnök: Poór János
11:15–11:30 Hende Fanni: Ceremóniák a 18. századi első felének országgyűlésein
11:30–11:45 Vajnági Márta: A magyar rendek és az 1792. évi koronázás
11:45–12:00 Varga Benedek: A magyar rendi gondolkodás mechanikus metaforái
12:00–12:15 Maczák Ibolya: „Diaetai prédikátziókkal szolgálhattam édes hazámnak." Protestáns hitszónokok a 18. századi országgyűléseken
12:15–12:30 Hőnich Henrik: Az 1790-1791. évi diéta nyelvi vitái
12:40–13:05 Vita, hozzászólás

13:05–14:00 Ebéd

Reformkori országgyűlések
Elnök: Pajkossy Gábor
14:15–14:30 Dobszay Tamás (ELTE): A döntéshozatali eljárás alakulása az utolsó rendi országgyűlésen
14:30–14:45 Velkey Ferenc (DE): Széchenyi (rendiség és parlamenti élet által determinált) pozíciója
14:45–15:00 Czinege Szilvia (MTA TTI-OTKA): Apponyi György országgyűlési szereplése
15:00–15:15 Melkovics Tamás (ELTE): Mágnások: Az 1839-40-es országgyűlés ellenzéki mágnásainak csoportprofilja
15:25–15:45 Szünet
Elnök: Pajkossy Gábor
15:45–16:00 Völgyesi Orsolya (MTA TTI): Rendi dualizmus - diétai résztvevők: A Királyi Tábla országgyűlési résztvevői 1832/36-ban
16:00–16:15 Tóth Árpád (ME): Városi rend, városi képviselet: Győr városvezetésének prozopográfiája
16:15–16:30 Czoch Gábor: Kassa az 1840-es évek diétáin
16:30–16:45 Zakar Péter (SZTE): Prelátusok: Hám János és a vegyesházasságokról folytatott vita"
16:45–17,00 Miru György (DE): Az első népképviseleti országgyűlés szövegei
17:10–17:35 Vita, hozzászólás

2018. december 1.

A dualizmus korának országgyűlései
Elnök: Cieger András
9:00–9:15
9:15–9:30 Ballabás Dániel (EKE): A dualizmus kori magyar parlament adatbázisa
9:30–9:45 Pap József (EKE): Régiek és újak. Az országgyűlési képviselők fluktuációja a dualizmus korának
parlamentjeiben
9:45–10:00 Pál Judit (BBTE): Erdélyi képviselők a dualizmus korában
10:15–10:30 Gerhardt Péter (BFL): Fővárosi érdekképviselet a korai dualizmus országgyűlésein
10:30–11:00 Szünet
Elnök: Cieger András
11:15–11:30 Tóth-Barbalics Veronika (MM): A főrendiház bizottságai a dualizmus időszakában
11:30–11:45 Szendrei Ákos (DE): "Határon túli" politikusok mandátumszerzése az 1920-as nemzetgyűlési választásokon
11:45-12:05 Vita, hozzászólás


< Vissza