Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

KFK Tudomány Ünnepe műhelykonferencia

Időpont: 2018. november 30. 8:30–14:00

Az esemény címe: KFK Tudomány Ünnepe műhelykonferencia
Kezdés: 2018. november 30. 8:30
Zárás: 2018. november 30. 14:00
Helyszín: D. 230. és G. 101.

Szakmai felelős: Dr. Ruszkai Csaba, igazgató
A rendezvényt befogadó campus: Egri Campus
A rendezvény tudományterülete szerint illetékes kar (vagy kar szintű szervezeti egység): KFK
Az esemény műfaja: Tudományos konferencia
Tudományterület: földtudományok, élettudományok, agrártudományok
Szervező egység: Innorégió Tudásközpont, Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont
Kapcsolattartó: Varga-Pallagi Barbara, varga.pallagi.barbara@uni-eszterhazy.hu

Részletes szakmai program:

08:30 – 08:45 KÖSZÖNTŐ
Dr. Váczy Kálmán Zoltán, főigazgató, EKE-KFK

08:45 – 11:00 SZEKCIÓ I. – D ÉPÜLET

Dr. Nagy Richárd, tudományos munkatárs, EKE-KFK-INNORÉGIÓ
A radiációs fagy által potenciálisan veszélyeztetett területek azonosítása DEM felhasználásával a Tokaji borvidéken

Varró Bálint, tudományos segédmunkatárs, EKE-KFK-INNORÉGIÓ
Helyi termék alapú rövid ellátási lánc kialakítási lehetőségei Egerben

Csala Ákos, ösztöndíjas hallgató, EKE-KFK-INNORÉGIÓ
A globális klímaváltozás hatása az alma állományok mikroklimatikus viszonyainak alakulására

Kovács Viktória Kinga, ösztöndíjas hallgató, EKE-Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A településmarketing területeinek vizsgálata a térkép alapú területinformációs rendszer függvényében

Magyar Balázs, ösztöndíjas hallgató, EKE-KFK-INNORÉGIÓ
Potenciális P+R zónák meghatározása Eger területén térinformatika segítségével

Bozó Ádám, ösztöndíjas hallgató, EKE-KFK-INNORÉGIÓ
Előzetes eredmények és tapasztalatok néhány Magyarországon is termesztett szőlőfajta fagytűrési vizsgálatával kapcsolatban

Németh Mercédesz, ösztöndíjas hallgató, EKE-KFK-INNORÉGIÓ
A rövid ellátási láncok piacainak jelentősége a helyi termékek értékesítésében

08:45 – 11:00 SZEKCIÓ I. – G ÉPÜLET

Bajzát Judit, ösztöndíjas hallgató EKE-KFK-ÉBT
Mézek invertáz enzim tartalmának meghatározására alkalmas elektroanalitikai módszer fejlesztése

Patonay Katalin, tudományos segédmunkatárs, EKE-KFK-ÉBT
Észak-magyarországi lómenta minták kivonatolása és főbb polifenol összetevői

Lovas Miklós, tudományos segédmunkatárs, EKE-KFK-ÉBT
Termőhelyi adottságok vizsgálata a tokaji száraz Furmint borokban

Knapp Dániel, tudományos segédmunkatárs, ELTE-Növényszervezettani Tanszék
Szőlő mikrobiom vizsgálatok: endofiton gombák a furmint szőlőfajta fürtjeiben és leveleiben

Hegyi-Kaló Júlia, tudományos segédmunkatárs, EKE-KFK-ÉBT
Az aszúsodási fázisok fizikai tulajdonságainak vizsgálata

Geiger Adrienn, tudományos segédmunkatárs, EKE-KFK-ÉBT
A korai tőkeelhalás és a szőlőnövények fonalas gombaflórája közötti összefüggések vizsgálata

Jánószky Mihály, tanszéki mérnök, EKE-KFK-ÉBT
Környezetanalitikai kutatások Tass-pusztán

11:00 – 11:15 KÁVÉSZÜNET

11:15 – 13:00 SZEKCIÓ II. – D ÉPÜLET

Hegyi Balázs, tudományos segédmunkatárs, EKE-KFK-INNORÉGIÓ
Passzív távérzékelés alkalmazásának lehetőségei és korlátai a termőhelyek értékelésében

Gulyás Laura, ösztöndíjas hallgató, EKE-KFK-INNORÉGIÓ
A HDI index vizsgálata Eger példáján nagyfelbontású térinformatikai adatokkal

Molják Sándor, tanszéki mérnök, EKE-KFK-INNORÉGIÓ
Mérési tapasztalatok aktív távérzékelési eszközökkel

Kovács Viktória Kinga, ösztöndíjas hallgató, EKE-Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A rövid ellátási lánc fogalmának hazai és nemzetközi szakirodalmi szintézise

Csabai Edina Kitti, tudományos segédmunkatárs, EKE-Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék
Gyümölcs állományok mikroklímájának vizsgálata egy Dél-Hajdúsági gyümölcsösben

Kormos Gyula, külső szakértő, Bástya Építész Kft.
Települések energetikai felmérésének új módszertana - Energiatérképezés az egri modellrégióban

11:15 – 13:00 SZEKCIÓ II. – G ÉPÜLET

Dr. Spitzmüller Zsolt, tudományos munkatárs, EKE-KFK-ÉBT
A szőlőlisztharmat kórokozó (Erysiphe necator) genetikai változásának vizsgálata Magyarországon

Dr. Juhász Ákos, tudományos munkatárs, SZIE-Mikrobiológia és Környezettoxikológia Tanszék
Prebiotikus hozzáetetés hatása a házi méh (Apis mellifera) bélmikrobiótájára

Dr. Kovács Gergely Máté, tudományos segédmunkatárs, EKE-KFK-EST
A szív adaptációs mechanizmusai rendszeres fizikai tréning hatására

Nagy Bálint, ösztöndíjas hallgató, EKE-KFK-IOT
A logikai megoldók lelki élete

Kiss Konrád, fiatal kutató, EKE-külső munkatárs
Élelmiszer-kereskedelem kis tételben – Bepillantás a kisméretű termelők munkájába

Dr. Szűcs Antónia, tudományos munkatárs, EKE-Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet
A fenntarthatóság társadalmi szempontjainak érvényesülése a rövid ellátási láncokban

13:00 – 14:00 EBÉD


< Vissza