Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Hol tartunk a digitális átállásban?

Időpont: 2018. november 15. 9:50–15:00

Az esemény címe: Hol tartunk a digitális átállásban?
Kezdés: 2018. november 15. 9:50
Zárás: 2018. november 15. 15:00
Helyszín: Sárospataki Comenius Campus

Szakmai felelős: Dr. Stóka György, egyetemi docens és Dr. Antal Péter, főiskolai docens
A rendezvény tudományterülete szerint illetékes kar (vagy kar szintű szervezeti egység): PK, TTK
Az esemény műfaja: Szakmai workshop, interaktív rendezvény
Tudományterület: Informatika, Neveléstudomány
Szervező egység: Reáltudományok Intézete, Médiainformatika Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. Stókáné Palkó Mária, stokane.palko.maria@uni-eszterhazy.hu

Részletes szakmai program: 
9:30 Vendégek fogadása

9:50 Köszöntők (Dr. habil Bujdosó Zoltán, a campusokért felelős rektorhelyettes, Dr. Kelemen Judit, egyetemi docens, főigazgató, EKE SCC)

10:00 A digitális átállás kihívásai a közoktatásban
Dr. Antal Péter, főiskolai docens, tanszékvezető, EKE Médiainformatika Tanszék

10:25 Oktatói portálok használatának lehetőségei a közoktatásban
Kvaszingerné Prantner Csilla, tanársegéd, EKE, Médiainformatika Tanszék

10:50 Az elearning a digitális átállásban
Péterné Czakó Edit, oktatási igazgató, INNOCENTER Nonprofit Kft.

11:15 Munkaszervezési szoftver-rendszerek bevezethetősége az oktatásban
Perlaki Attila, mesteroktató, EKE SCC Reáltudományok Intézete

11:40 Kávészünet

12:00 Mobilrobotok alkalmazásának lehetőségei az oktatásban
Csernai Zoltán, mestertanár, EKE, Médiainformatika Tanszék

12:25 Digitális játék az Ozobottal
Jaskó Beatrix, tanító, Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

12:50 CodeWeek a Comenius Campuson
Dr. Bednarik László, főiskolai docens, EKE SCC Reáltudományok Intézete

13:15 Zárszó (Dr. Stóka György, egyetemi docens, intézetigazgató, EKE SCC Reáltudományok Intézete)

 


< Vissza